LVU | Vi kan hjälpa dig!

LVU lagen

Fakta om LVU lagen

LVU, eller lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, är den lag som ska garantera rättssäkerheten vid tvångsomhändertagande av unga personer, det vill säga de som är under 18 år.

I LVU behandlas exempelvis frågor om beredande av vård, omedelbart omhändertagande, särskilda befogenheter och ändringar.

LVU finns att läsa i sin helhet här

Verkställande

Ett tvångsomhändertagande får inte ske hur som helst och av vem som helst. I första hand ska berörd socialtjänst verka för att hitta lösningar med vårdnadshavare. I de fall där det inte går att finna lämpliga lösningar eller om vårdnadshavarna bedöms vara olämpliga eller oförmögna på något sätt så ska socialtjänsten i berörd kommun skicka in en ansökan om tvångsomhändertagande till förvaltningsrätten. Domstolen fattar sedan det slutgiltiga beslutet och kan då komma fram till att socialtjänsten ska göra ett tvångsomhändertagande.

Ett omhändertagande med stöd av LVU kan grunda sig i ett bristande eller otryggt hemförhållande.

Tvångsomhändertagande

Ett tvångsomhändertagande enligt LVU kan ske om ett barn under 18 år utsätter sin hälsa eller utvecklig för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

Tvångsomhändertaganden kan också ske om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.

Välkommen

Välkommen till Advokatfirman Defens! Vi är ditt ombud i alla typer av LVU-ärenden och socialrättsärenden.

Kontakt

Advokatfirman Defens
Telefon: 08 - 24 26 10

E-post: [email protected]

Klicka här för direkt kontakt med våra advokater och jurister.

Bra länkar

Brottsofferjouren

Följ och gilla oss på Facebook