LVU lagen

Fakta om LVU lagen

LVU, eller lag med särskilda bestämmelser om vård av unga är den lag som ska garantera rättssäkerheten vid tvångomhändertagande av unga personer, det vill säga de som är under 18 år.
LVU i sin nuvarande form kom till 1990 som då ersatte SoL (Socialtjänstlagen) och innan det den gamla Barnavårdlagen. Med införandet av LVUlagen kunde också Socialtjänsten börja arbeta på ett mer serviceinriktat och stödjande sätt, tillskillnad från tidigare där det mestadels handlade om frivilliga insatser där skiljelinjen mellan tvångsvård och den frivilliga vården därmed blev tydligare.
Lagen har sedan 80-talet reviderats ett antal gånger där den kanske mest betydande revideringen tillkom 1999 då offentilga biträden per automatik blev ställföreträdare för personer under 15 år, vilket förstärkte positionen för dessa barn ifråga.

LVU-lagen omfattar beredande av vård, omedelbart omhändertagande, vård, särskilda befogenheter, andra åtgärder, ändringar och övergångsbestämmelser.

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga finns i sin helhet att läsa om i lagboken. Klicka här för att läsa mer om LVU-lagen i lagboken (lagen.nu).

Verkställande

Ett tvångsomhändertagande får inte ske hur som helst och av vem som helst. I första hand ska berörd Socialtjänst verka för att hitta lösningar med vårdnadshavare, men i de fall där det inte går att finna lämpliga lösningar eller om vårdnadshaven/vårdnadshavarna bedöms vara olämpliga/öförmögna på något sätt så ska Socialtjänsten i berörd kommun skicka in en ansökan om tvångsomhändertagande till Förvaltningsrättnen som fattar det slutgilitga beslutet och ger Socialtjänsten rätten att göra ett tvångsomhändertagande.

Ett omhändertagande med stöd av LVU kan grunda sig i ett bristande eller otryggt hemförhållande.

Tvångsomhändertagande

Ett tvångsomhändertagande enligt LVU-lagen kan ske om ett barn/ung person under 18 år tydligt uppvisar ett destruktivt beteende i någon form, är kriminell, missbrukar eller uppvisar något annat socialt nedbrytande beteende till exempel som att prostituera sig.

Tvångsomhändertaganden kan också ske om hemförhållandena är svåra på ett sådant sätt så att den som är under 18 år far illa. Vanligtvis rör det sig om missförhållanden som missbruk, psykisk ohälsa och vanvård.

Här finns en LVU-advokat

Välkommen

Välkommen till www.lvu-advokat.se - en plats med enbart med information om LVU och vad det innebär och vad en LVU-advokat från Advokatfirman Defens kan hjälpa till med.

Kontaka en LVU advokat direkt på 08-24 26 10, [javascript protected email address] eller skicka ett meddelande via kontaktformuläret.


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev och få information löpande om LVU och andra rättsområden som Advokatfirman Defens jobbar inom, t ex brottmål, asylmål och annat inom migrationsrätt vårdnadstvist, skilsmässa och annat inom familjerätt.


Länkar